Site kullanım şartları

Gezmeyiseveriz.biz internet sitesine hoş geldiniz. Sitemizi kullanmadan önce ileride hertürlü hukuki ve cezai yaptırımlarla muhatap olmamanız için aşağıdaki “siteden yararlanma koşulları ” mızı okumanızı rica ederiz.

GEZMEYİSEVERİZ.BİZ SİTEMİZDEN YARARLANMA KOŞULLARI :
1-Gezmeyiseveriz.biz sitesine giriş yapılması , siteden yararlanma koşullarının dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği, bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğinin kabul edildiği anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş yapmamalıdır.
2-Kullanıcı olmak herhangi bir ücrete tabi değildir.
3-Gezmeyiseveriz.biz fikri haklara saygılıdır. Aynı saygıyı kullanıcılarından da bekler. Hiçbir kullanıcı fikri hakları her ne şekilde olursa olsun ihlal etmek anlamını taşıyacak biçimde Gezmeyiseveriz.biz’dan yararlanamaz.
4-Gezmeyiseveriz.biz ‘in isim hakkı, içeriği, şablonu, tasarım içindeki tüm doküman ve programlara ait hakları saklı falan değildir. Kullanıcılar gönüllerinden geçtiği gibi kullanabilirler. Bununla beraber kaynak göstermek, izin istemek vb daha zarif olacaktır.
5-Aşağıda sayılan ve sayılmayıp bu nitelikte olan hususların kullanılması yasak olup, kullanıcı bu gibi durumların ortaya çıkması halinde meydana gelecek hukuki ve cezai yasal uygulamalardan bizzat sadece kendisi sorumlu olacak olup, kullanıcının sitemizden yararlanma hakkı Gezmeyiseveriz.biz tarafından tek taraflı olarak durdurulabilecektir.
a- Gezmeyiseveriz.biz ‘e, hukuka aykırı, zararlı, tehdit edici, din ve vicdan özgürlüğünü zedeleyici, siyasi görüş yansıtan, küfürlü, taciz edici, kaba, müstehcen, ahlaka ve adaba aykırı, ırkçı, etnik, veya bunlara benzer nitelikte bilgi, metin, veri, dosya, fotoğraf, bağlantı, donanım, ileti veya diğer materyaller göndermek,

b-Herhangi bir Gezmeyiseveriz.biz alanında normal iletişim akışına mani olmak veya diğer üyeleri ve kullanıcıları olumsuz etkileyecek bir davranış içinde bulunmak; inanç ve siyasi görüşe dair metin, dosya, fotoğraf, slogan, kimlik eklemek,

c- Gezmeyiseveriz.biz ‘e girerken veya ondan yararlanma sırasında nasıl olursa olsun, kasten veya kasti olmaksızın, yürürlükteki herhangi bir yasa hükmünü çiğnemek,

d- İş amacı ile düzenlenmiş alanlar dışında, istenmeksizin reklam ve promosyon materyalleri ile benzerlerini göndermek veya iletmek,

e-Herhangi bir patent, tescilli marka, ticari sır, telif hakkı veya fikri hakların ihlali anlamını taşıyacak bir içeriği Gezmeyiseveriz.biz ‘e iletmek ve orada kaydına meydan vermek,

f-Kullanıcılara spam mailler göndermek .

6-Gezmeyiseveriz.biz; kullanıcılarından, web sitesinin birden çok değişik noktalarında ad, soyadı, e-mail adresi, posta adresi ve bunlar gibi kişisel bilgiler isteyebilir. Gezmeyiseveriz.biz, topladığı bu bilgilerin tek sahibi olup, bu bilgiler, Gezmeyiseveriz.biz dışında hiçbir yerde paylaşılamaz, kullanılamaz .
7-Bir kullanıcının Gezmeyiseveriz.biz ‘in faaliyetlerinden faydalanabilmesi için öncelikle kayıt formunu eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir. Bu formda yer alan, isim ve e-mail adresi gibi bilgiler, Gezmeyiseveriz.biz tarafından site hakkında kullanıcının bilgilendirilmesi ve irtibat sağlanması için kullanılır.
8-Gezmeyiseveriz.biz, diğer sitelere bağlantılar içermektedir. Bu bağlantılar yolu ile ziyaret edilebilen diğer sitelerin gizlilik konusundaki prensip ve uygulamalarından Gezmeyiseveriz.biz sorumlu tutulamaz. Gezmeyiseveriz.biz ’den “Yararlanma Koşulları” nda beyan edilen gizlilik anlaşması, sadece Gezmeyiseveriz.biz tarafından toplanan kullanıcı bilgileri için geçerlidir. Bu nedenle bağlantılarla geçiş yapılan sitelerin, ayrıca toplayacakları kullanıcı bilgileri konusundaki gizliliğe yönelik beyanları bu sitelere girildiğinde ayrıca okunmalıdır.

9-Gezmeyiseveriz.biz, kullanıcılardan, organizasyon ve yarışmalar için bilgi toplayabilir. Bu yarışma ve incelemeler içinde yer almak veya almamak ve bu karar doğrultusunda istenilen bilgileri vermek veya vermemek tamamen kullanıcının isteğine bağlı olup, elde edilen kullanıcı bilgileri, yarışmalarda kazananları ve ödülleri haberdar etmek, incelemelerde ise kullanımı kontrol etmek, geliştirmek ve siteyi tatmin edici hale getirmek amacı ile kullanılır.

12-Gezmeyiseveriz.biz, site ve servisleri ile ilgili güncelleştirme açıklamalarını kullanıcılara gönderebilir.

13-Gezmeyiseveriz.biz’un kullanıcısı olmaktan doğan, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek, nedensel veya tesadüfî gelir ve menfaat kayıpları, işe zorunlu ara verilmesi, program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan Gezmeyiseveriz.biz kesinlikle sorumlu tutulamaz. İnternet sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut yada oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
14-Gezmeyiseveriz.biz, tek taraflı olarak sitenin içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir. Yine tek taraflı olarak kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, devretme hakkını saklı tutar.
15-Gezmeyiseveriz.biz kullanıcıları tarafından, Gezmeyiseveriz.biz ‘den yararlanılarak satın alınmaya karar verilen veya satın alınan herhangi bir ürünün kalitesi, güvenli oluşu, yasal oluşu fiyatı ve bunlar gibi özellikleri Gezmeyiseveriz.biz ’in garantisinde ve sorumluluğunda değildir.

16-Gezmeyiseveriz.biz ile ulaşılabilen gezi notları, yazar ve editörlerimizin seyahatleri sırasında, gördükleri hakkındaki yorum ve izlenimlerden ibarettir. Paylaşılan gezi notları yazıldığı döneme aittir.

17-Bu sitede yer alan metinler, fotoğraflar, videolar ve diğer unsurlar telif hakkına tabidir. Bu düzenlemeler ticari kullanım amacıyla kopya edilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer sitelere gönderilemez. Aksi bir durum veya kullanım her türlü hukuki ve cezai takibatın yapılmasına neden olacaktır.

18- Gezmeyiseveriz.biz internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Gezmeyiseveriz.biz sitesine girmesi nedeniyle kendi donanım, yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

19-Gezmeyiseveriz.biz internet sitesi, tek taraflı olarak “kullanım şartları”nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.